Arbejdsgangsanalyse - Personaleadministrativt system

Implementering af nyt system

Design af fremtidige arbejdsgange i forbindelse med implementering af et nyt personaleadministrativt system.

Læs mere: Arbejdsgangsanalyse og design