Region Hovedstaden: Rolleafklaring

Kortlægning af reelle behov og roller

Projektleder på Rolle-projektet, som havde til formål at udvikle og beskrive en metode til kortlægning af det reelle behov for roller i forbindelse med brugeradministration i sundhedsvæsenet. Samt udarbejdelse af en rolleklassifikation af de mindst antal nødvendige roller. Design af procedurer og processer for vedligeholdelse og administration af klassifikation og metode. Projektledelse i henhold til Prince2.Vores tilgang til implementeringen af FMK bygger på arbejdsgangsanalyse og -design, så det sikres, at FMK og nye arbejdsgange understøtter de lokale behov bedst muligt. Med arbejdsgangsanalyser bliver opmærksomhedspunkter og udfordringer identificeret og håndteret så tidligt i implementeringsprocessen som muligt.