Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Projektledelse af Hurtig Adgang

Ledelse af projektet, inklusiv økonomiberegning og afrapportering

Efter en række udfordringer i projektet Hurtig Adgang, blev Symmetric bedt om at overtage projektledelsen inklusiv økonomiberegning og afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi. Projektafslutningsrapporten kan hentes på fondens hjemmeside eller på dette link.