Arbejdsgangsanalyser: LMS

Planlægning af undervisning

Design af fremtidige arbejdsgange i forbindelse med kursusrekvirering centralt og de-centralt. Opgaven bestod i: Afholdelse af workshops, design af nye arbejdsgange, implementering af arbejdsgange.

Læs mere: Arbejdsganganalyse og design