Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler: Implementering af EVA

Analyse og tilpasning af de fysiske rammer på Akutmodtagelsen

Hjemtagelsen af lægevagtordningen i Region Hovedstaden har pr. 1 januar 2014 medført organisatoriske og fysiske ændringer for regionens akutmodtagelser- og klinikker. Løgevagtordningen erstattes af Akuttelefonen 1813 og indførelsen af visiteret adgang til akutmodtagelser. Implementeringsprojektet har fået navnet EVA – Enstrenget Vistiation Akutmodtagelser.

Symmetric har bidraget til den lokale implementering af EVA på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Opgaven har omfattet analyse og tilpasning af de fysiske rammer på Akutmodtagelsen i form af design, skiltning, placering af infostander, scannere m.m. Endvidere har Symmetric faciliteret processen omkring lokal tilpasning af arbejdsgange, dokumentation og formidling til læger, sygeplejersker og sekretærer på hospitalernes akutmodtagelse og akutklinik.

Dokumentationen er udarbejdet som overskuelige workflow diagrammer samt letlæselige dokumenter hvor opgaver er beskrevet i henhold til arbejdsgange og udførende. Dokumentationen anvendes fremadrettet til oplæring af nyt personale.