Anbefalede forudsætninger til decentrale medicinkortløsninger

Decentral implementering af FMK: Funktionalitet og brugervenlighed

Symmetric har for SDSD udarbejdet en rapport indeholdende identifikation af forudsætninger og hensigtsmæssigheder i henhold til teknisk implementering af funktionalitet i de decentrale løsninger for FMK. Målet er at sikre, at klinikerne ikke stilles dårligere med indførelsen af FMK, samt at erfaringer vedrørende “gode” tekniske forudsætninger deles på tværs af leverandrører og regioner. Forudsætningerne omhandlede funktionalitet samt brugervenlighed og blev beskrevet og fremstillet grafisk i henhold til BPMN standarden.

Læs mere: Implementering