Dosisdispensering og FMK

Dosisdispensering og Det Fælles Medicinkort

I rapporten “Arbejdsgangsanalyse: Dosisdispensering på apoteker og pakkeapoteker” har Symmetric beskrevet apoteker og pakkeapotekernes  arbejdsgange i relation til dosisdispensering. Rapporten indgår i et projekt hos National Sundheds-IT (NSI) hvor man ønsker at undersøge muligheden og potentialet for en integration mellem apotekernes systemer og Det Fælles Medicinkort (FMK) i relation til dosisdispensering. Rapporten indgår i den videre proces hvor relevante interessenter er blevet inviteret til at diskutere løsningmuligheder for en eventuelt snitflade.

Symmetric har beskrevet arbejdsgangene på baggrund af interviews og observationsstudier hos tre udleveringsapoteker og to pakkeapoteker. Udover apotekenes arbejdsgange afspejler rapporter opmærksomheder i forhold til en eventuel fremtidig snitflade.