Rigshospitalet: Digitalisering af tre centrale processer i bloddonation

Selvbooking, donoropskrivning og donortapning

Projektet “Donorselvbooking og digitalisering af donoropskrivning og donortapning” har formået at digitalisere tre centrale processer i bloddonation: tidsbestilling, opskrivning (når donor henvender sig) samt overførelse af data om tapning til IT-systemet.

Projektet har været støttet af Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-Fonden), og Symmetric har været involveret i projektet på tre områder: 1. Kvalificering af ansøgningen ift. beskrivelse af arbejdsgange og potentialet i digitaliseringen.

2. Effektevaluering indeholdende før-undersøgelse (baseline study) og slut-undersøgelse med tilhørende udregninger. 3. Formidling af projektets resultater og erfaringer i projektafslutningsrapporten.

Projektets kontaktperson og overlæge på Rigshospitalet Morten Hanefeld Dziegel udtaler om samarbejdet med Symmetric:

“Vi har haft et effektivt samarbejde med Symmetric omkring vores IT-udvikling. Symmetric forener viden om IT projekter med en sociologisk tilgang, der er meget frugtbar.”

Læs mere