Region Hovedstaden: Brugerinddragelse og workspace design i forbindelse med ESA

Validering af delløsninger inden implementering

Når man ændrer den måde, som klinikerne tilgår systemerne på skærmen, giver det anledning til at gentænke PC’ernes fysiske tilgængelighed og placering i forhold til hinanden, brugerne og rummet generelt. Symmetrics workspace design-projekt blev udført med hjælp fra DTU-studerende og fokuserede på fysiske arbejdsgange samt spatialitet og temporalitet i klinisk arbejde.

Hvis virtualisering og single sign on-teknologier også skal gøre loginsituationen lettere og bedre for klinikerne i praksis og ikke blot i teorien, skal den konkrete konfiguration honorere klinikerns ønsker. Symmetric har undersøgt brugernes holdninger til flere ESA-løsninger.

For at finde ud af hvilken virtualiserings/SSO-løsning man i Region H skulle vælge, prøvede man tre forskellige løsninger af. Symmetric hjalp med at undersøge brugernes vurdering af løsningerne på tværs af hospitalerne.

Læs mere