TidligOpsporing Plus har nu været anvendt i en række kommuner med gode resultater. Tiden er moden til evaluering og videreudvikling.

Tilpasning og udvikling på dagsordenen

Symmetric afholder derfor brugerworkshop, hvor kommunernes TidligOpsporing Plus-ansvarlige kan dele deres erfaringer, behov og ønsker med os og med hinanden. Det er Symmetrics filosofi at tilbyde smidige løsninger, som vi løbende tilpasser og udvikler. Vi følger implementeringen af de nye arbejdsgange tæt og justerer løbende i overenstemmelse med de tilbagemeldinger, som vi får fra vores brugere. Det gælder både tilpasning af de moduler og værktøjer, som allerede er i brug, og udvikling af nye funktionaliteter, som kommunerne efterspørger.

Tid og sted

Vi afholder arrangementet tirsdag den 20 oktober, kl. 10.00-15.00, i Post og Tele Museets smukke mødelokale. Vi glæder os til en dag i udviklingens tegn, som skal tage vores platform til næste niveau. Vil du vide mere om Symmetrics TidligOpsporing Plus-platform eller om vores brugertilpassede løsninger, så kontakt os på e-mailadresse info@symmetric.dk eller telefonnummer 6179 6957.