Den 12. oktober deltog Symmetric sammen med en række andre leverandører i et ERFA-møde arrangeret af CSC. Mødet handlede handlede blandt andet om CSC’s samarbejde med tredjeparts leverandører, dataåbenhed, business intelligence, integration og sikkerhed.

Godt afsæt til fremtidigt samarbejde

Vi fik lejlighed til at give en overordnet præsentation af vores TO+ produkt og af vores arbejdstilgang, som kombinerer implementering, evaluering og effektmåling. Ved standen havde de mange interesserede repræsentanter fra kommunerne mulighed for at se en mere dybdegående introduktion af funktionaliteterne i TO+. Vi fik en masse spændende spørgsmål, som blev afsæt til en dialog om, hvordan TO+ kan forbedre arbejdsprocesserne i de respektive kommuner. Vi ser fem til at fortsætte dialogen med kommunerne og forhåbentligt at få skabt større integration og sammenhæng i kommunernes pleje- og omsorgssektorer.

Vil du vide mere?

Læs om vores TidligOpsporing Plus-platform: værktøjer, moduler og anvendelsesmuligheder.