Symmetric byder 2016 velkommen! Vi takker vores kunder og samarbejdspartnere for et meget spændende 2015, som blandt meget andet har set:

  • deltagelse i den nye rammeaftale med Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor vi er blevet udvalgt til at levere konsulentydelser inden for arkitektur- og teknologistrategi frem mod 2018
  • levering af Vida-projektet for Region Hovedstaden, som understøtter koordinationen af fødsler blandt regionens fire sygehuse
  • gennemførsel af projektet ‘Det gode forløb’ sammen med Socialstyrelsen (nu Sundhedsstyrelsen): et visuel refleksionsværktøj til kommunerne, som skal understøtte bedre sammenhæng og koordinering i plejen af hjemmeboende ældre med komplekse behov
  • version 1.1.0.0 af TidligOpsporing Plus og påbegyndelse af arbejdet med nye moduler, som skal integreres med vores platform
  • projektopfølgning på Effektiv SystemAdgang med fokus på effekt- og resultatvurdering
  • analyse af arbejdsgange og udarbejdelse af høringsvar vedrørende borgerhenvendelser for Sundhedsjournalen, med henblik på at sikre, at borgerhenvendelser håndteres korrekt og i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer
  • rehabiliteringsprojekt i samarbejde med Allerød Kommune og Markedsmodningsfonden
  • procesoptimering i forhold til Ambulatoriets arbejdsgange på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • projektporteføljesystem for Herlev-Gentofte Hospitaler
  • deltagelse i ITU’s Aftagerpanel.

Vi er i fuld gang med at færdiggøre nye moduler til vores TidligOpsporing platform, således at vi endnu bedre kan understøtte de behov, som vi har konstateret hos vores kunder. Og vi har som altid stor fokus på at identificere og analysere vores kunders reelle behov, så vi kan designe løsninger specifikt målrettet til dem.

Vi ser frem mod det nye år, hvor der venter mange interessante og udfordrende opgaver!