Kursus i arbejdsgangsanalyse- og design

Optimal anvendelse af Sundhedsplatformen

Onsdag den 16 december afholdte Symmetric et kursus i arbejdsgangsanalyse og design for Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni med Jari Friis Jørgensen og Lasse Nykjær som kursusledere.

Optimal anvendelse af Sundhedsplatformen

I det kommende år står CIMT over for den udfordring, at Region Hovedstaden med overgangen til den nye Sundhedsplatform skal gentænke og revidere arbejdsgange i samtlige sygehuse i regionen. Derfor bad de Symmetric om at undervise CIMT’s IT-konsulenter i arbejdsgangsdesign, således at man sikrer en optimal anvendelse af Sundhedsplatformen efter implementeringen. Kurset klædte IT-konsulenterne på til at udføre observationer, identificere problemer og komme med løsningsforslag herpå.

Øvelse i Blodbanken

Kursusdeltagernes erfaringsgrundlag varierede fra garvede arbejdsgangkonsulenter, hvoraf vi tidligere har undervist flere, til nybegyndere udi arbejdsgangsteori og praksis. Efter et kort omrids af principperne bag arbejdsgangsdesign fik deltagerne en introduktion til teknikker og metoder, herunder visualisering af forløbsdiagrammer. Introduktionen blev aktualiseret med en praktisk øvelse, hvor kursisterne fik lov at observere, kortlægge og optimere to af Blodbankens reelle arbejdsgange i forbindelse med donorregistrering og tapning.

Det hele på det halve tid

Kurset i arbejdsgangsanalyse og design har vi afholdt for talrige kunder, bl.a. for Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Københavns Kommune. Sædvanligvis bruger vi to dage på kurset, så der er tid til både at give en teoretisk introduktion til arbejdsganganalyse og til at udføre praktiske øvelser, hvor kursisterne designer en arbejdsgang og får respons på det. Denne gang var tiden knap, og vi måtte komprimere indholdet, så det passede til en enkel dags undervisning. Det kunne heldigvis godt lade sig gøre, ikke mindst takket være deltagernes fokus og engagement, som end ikke den mørke decemberdag kunne lægge en dæmper på.

Har I behov for at forbedre eller forny jeres arbejdsgange?

Så ring da på 6179 6957 eller mail til os på info@symmetric.dk og lad os sammen kortlægge jeres behov. Læs meget mere om vores tilgang til arbejdsgangsanalyse og design på vores hjemmeside.