Nu er TidligOpsporing Plus ikke længere kun tidlig opsporing, men en platform til at indsamle viden og skabe overblik og understøtte samarbejde og koordination. Derfor er vi gået i gang med at udvikle nye moduler til Tidlig Opsporing Plus.

Vi arbejder blandt andet på følgende moduler:

  • Hverdagsrehabilitering – et redskab til at sikre fælles fokus på mål, forbedre koordinationen mellem involverede faggrupper og skabe overblik over borgerenes udvikling i forhold til rehabiliteringsplanen.
  • Plejehjem og midlertidige pladser – et redskab til at skabe overblik over ændringer i beboernes tilstand, og sikre at informationer deles på tværs af faggrupper og vagtlag.

Interesseret i en præsentation?

Vi kommer meget gerne ud og præsenterer de nye moduler. Vi er meget interesserede i at høre om jeres behov, og hvordan vi sammen kan arbejde på at bygge den bedst mulige løsning.