Vi er glade for at kunne annoncere at vi arbejder på at udvikle et modul af TO+ til brug på plejecentre. Plejecentermodulet vil designmæssigt, ligge sig op ad TO+ som det kendes i dag, men vil have en funktionalitet, der er skræddersyet til behovene hos landets plejecentre. Det er med andre ord vores mål at erstatte de mange Whiteboards der hænger rundt omkring. Ved at have fokus på at præsenterer relevante informationer og data for personalet på en intuitiv og lettilgængelig måde.

I samme ånd har vi udviklet et hverdagsrehabiliteringsmodul i tæt samarbejde med vores kunder. Rehabilitering vil blive en vigtig del i kommunernes arbejde de kommende år med at fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv. Rehabiliteringsmodulet vil gøre samarbejdet mellem terapeuten, plejepersonale og borger let og intuitivt samt sikre overblik over mål og målopfyldelse mm.

Telemedicin

Vi er igang med et spændende samarbejder på dette område samt arbejder med en borgerversion af TO+, således at borgerne selv kan deltage i dataindsamlingen og give et endnu bedre grundlag for vurdering og Tidlig Opsporing.

Kontakt os på info@symmetric.dk eller telefon +45 6179 6957 for yderligere information.