Elektroniske tavler til klinisk logistik

Konfigurationer, test, undervisning og support

Symmetric  har indgået i implementeringen af elektroniske logistiktavler på akutmodtagelser, sengeafsnit og operationsgange flere steder i landet. I projekterne har Symmetric ofte varetaget en rolle som bindeled mellem klinikere og systemleverandører og har varetaget opgaver som design af konfigurationer, test, undervisning og support.

For at udnytte nye teknologier bedst muligt, er der  behov for en grundig analyse af organisationens ønsker og behov. Det er Symmetrics erfaring, at den bedste metode til at identificere disse behov, og dermed krav til systemkonfiguration, er arbejdsgangsdesign. I projekterne har Symmetric derfor afholdt designworkshops hvor de fremtidige arbejdsgange, med de elektroniske tavler som understøttelse, er blevet beskrevet handling for handling. Resultatet er visuelle arbejdsgangsdiagrammer som derefter er omsat til konfigurationsdesigns. Arbejdsgangene har desuden skabt udgangspunkt for undervisningen i anvendelsen af de elektroniske tavler.

Symmetric har særligt kendskab til Cetreas teknologier. Senest har Symmetric faciliteret en workshop omkring krav til en ny integration mellem OPUS og Cetrea, som følge af indførselen af visiterede adgang fra Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden. Symmetric har leveret følgende ydelser i relation til implementering af elektroniske logistiktavler: Arbejdsgangsdesign, Konfigurationsdesign, Undervisning, Installation og support, Identifikation af krav til integrationer, Evaluering samt Projektledelse.