Procesoptimering og digitalisering af arbejdsgange

Optimering af arbejdsprocessen ved brug af hensigtsmæssige arbejdsgange og digitalisering

Det er Symmetrics erfaring, at de fleste organisationer har potentiale for at opnå optimering og en højere grad af digitalisering af deres arbejdsgange, ved hjælp af enkle midler og ved i højere grad at udnytte de teknologier, organisationen allerede har til rådighed.

Procesoptimering handler om at sikre de mest hensigtsmæssige arbejdsgange, eksempelvis i forhold til at ensrette arbejdsgange, effektivisere opgaveløsningen samt sikre at rette medarbejder udfører rette opgaver. I et projekt om procesoptimering er det vigtigt at have øje for alle de aktører, der kan bidrage til en optimering af arbejdsgange, og her vil der ofte være et stort potentiale i bedre anvendelse af teknologi og en højere grad af digitalisering af arbejdsgange.

Symmetric vil typisk tilrettelægge projekter om procesoptimering og digitalisering af arbejdsgange i en række workshops, hvor relevante medarbejdere på tværs af faggrupper deltager og i samarbejde designer deres nye arbejdsgange. Som det gælder for alle vores projekter, vil projektet tilrettelægges ud fra den enkelte kundes behov.