Det er vores ambition at tilbyde funktionelle, logisk indrettede og indbydende digitale løsninger, der sikrer, at brugerne får en nemmere og mere hensigtsmæssigt indrettet arbejdsproces. Det er en stor glæde, når vi får bekræftet, at vores anstrengelser har båret frugt.

TidligOpsporing-tavlerne og app-værktøjer i lærebog for sygeplejersker

Nyt Nordisk Forlag har således valgt at bruge billeder af Symmetrics TO+ app som illustration til kapitlet ‘Dokumentation i IT-systemer i primærsektoren’ i lærebogen ‘Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet’. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende og er sat til udgivelse i foråret 2016.

… og for social- og sundhedsassistenter

Også forlaget Munksgaard ønskede at bruge billeder af vores TO+ tavler og app-værktøjer i deres reviderede udgave af ‘Sosu, Trin 1’ – en grundbog for social- og sundhedsassistenter, som ligeledes skal udgives i det kommende forår. En tilladelse, som vi naturligvis gav med glæde. Det styrker os i vores overbevisning, at opmærksomhed på brugervenlig og virkelighedsforankret design gør en reel forskel på arbejdspladser