Den 20. oktober afholdte Symmetric en udbytterig workshop med brugerne af TO+. Vi fik værdifulde tilbagemeldinger på platformens nuværende funktioner, drøftede forbedringer og præsenterede nye moduler.

Baggrund for workshoppen

Alle Symmetrics produkter er udviklet for og sammen med vores brugere — det er det, vi gerne vil kendes på. Brugernes ønsker og erfaringer er afgørende for de justeringer og forbedringer, vores produkter løbende undergår. Derfor er det en integreret del af vores tilbud, at vi afholder regelmæssige workshops med vores brugere.

DiNy version af TO+

I løbet af de nærmeste uger udgiver vi en opdateret version af TO+, som bl.a indeholder forbedringer af hastighed og brugergrænseflade. Den visuelt intuitive brugerflade er et kendetegn for Symmetrics produkter, og vi sørger for altid at holde den synkroniseret med brugernes behov, som kan ændre sig over tid.

I pipelinen

På workshoppen fik vi også introduceret de første blueprints for to kommende moduler i TO+, Rehabilitering og Plejecenter, som vil blive en del af Symmetrics TO+ tilbud på sigt. Som de øvrige moduler sikrer de, at plejepersonalet let kan registrere udvikling og ændringer i borgernes tilstand, individuelt eller som samlet gruppe. Rehabiliteringsmodulet sikrer overblik over rehabiliteringsplaner, mål og målopfyldelse på tværs af faggrupper, og Plejecentermodulet er designet til plejecentrernes særlige behov. Både Rehabilitering og Plejecenter er tilvalgsmoduler.

Vil du vide mere

Vil du gerne høre mere om TidligOpsporing Plus eller de kommende moduler, skriv gerne til info@symmetric.dk eller ring til os på 6179 6957.