Så kom Symmetric med det hele


 

Tidlig opsporing i Allerød kommune før og efter TO+

Symmetrics TO+ platform er en digital videreudvikling af triagekonceptet, som giver overblik over sundhedstilstanden hos en udvalgt borgergruppe og understøtter arbejdet med tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere, der modtager pleje. Allerød kommune var frontløbere og i høj grad med til at afprøve funktioner og definere den endelige udformning af vores TO+ system. Vi har mødt forebyggelseskonsulent Anne Mette Sørensen fra Allerød kommune til en snak om deres arbejde med tidlig opsporing og forebyggelse før og efter implementeringen af TO+.

Fra lamineret papir til integreret digital platform

Hjemmeplejen i Allerød havde arbejdet med triage og tidlig opsporing i flere år, før de fik Symmetrics TO+ platform. Men der manglede konsistens og opfølgningsmuligheder.

I Allerød kommunes hjemmepleje havde vi tidligere forsøgt os med et hjemmelavet system, hvor vi inddelte borgerne i farvegrupper, alt efter sundhedstilstand – først med lamineret papir, siden med hjemmelavede screenshots. Det var temmelig besværligt, og den største ulempe var, at der hverken var opsamling eller statistik knyttet til det. Men så kom Symmetric med det hele. Medarbejderne bruger app’en på deres telefoner til at registrere deres observationer ude i borgernes hjem, og alle faggrupper kan følge med på tavlerne. Vi har fået meget mere systematik i vores arbejdsproces og mulighed for at udarbejde statistik for både borgernes udvikling over tid og fordelingen af grønne, gule og røde borgere hos de enkelte teams.

Systemet er let at bruge, og alle kan uden videre tilgå det – enhver medarbejder kan gå ind på enhver skærm, enhver computer, og finde de nødvendige informationer. Alle dagvagter i hjemmeplejen bruger det, og vi regner med, at vores plejecentre også snart kommer til at tage den tilpassede udgave i brug. Vores sygeplejersker bruger også systemet til at triagere de borgere, som de besøger – og de informationer, som de registrerer, bidrager til statistikken for den samlede borgergruppe.

En ny og mere reflekterende måde at arbejde på

TO+ blev implementeret med en forventning om, at man kan forebygge unødvendige indlæggelser af ældre borgere, der modtager pleje i hjemmet. Den tendens er begyndt at slå igennem i regionens opgørelser. Mere uventet var, at TO+ blev anledning til en hel ny måde at arbejde på. 

Vi har sammenlagt arbejdet med triage i tre-fire år med en forventning om, at det vil optimere vores forebyggelsesindsats. Det er først nu, at vi klart kan se en tendens til, at antallet af forebyggelige indlæggelser falder.

Da vi startede med triage, troede vi, at det blot var et redskab i forebyggelsesarbejdet. Men det er en hel anden måde at arbejde på – en meget mere reflekterende måde at arbejde på, fordi medarbejderne løbende skal tage stilling til, hvordan de sikrer den bedste pleje for vores borgere og undgår, at de bliver indlagt. Vi brugte også triage, før Symmetric kom med TO+, men da havde vi ikke nogen decideret opfølgning på vores observationer. Nu kan vi på triagemøderne systematisk vurdere borgerenes aktuelle situation og drøfte nødvendige indsatser. Den måde at arbejde på er ny.

Fælles sprog og kompetenceløft

De systematiske drøftelser på triagemøderne, som TO+ understøtter med sin lettilgængelige visualisering af det indsamlede data, højner fagligheden og faciliterer kommunikationen blandt de forskellige medarbejdergrupper.

På vores triagemøder deltager mange forskellige faggrupper: sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere, kostvejledere og rehabiliteringsterapeuter. De kommer hver især med deres faglighed og terminologi. Farverne i triageoverblikket udgør et fælles sprog, som spænder over alle lag: ingen er i tvivl om betydningen af rød, gul og grøn. Man er heller ikke i tvivl om, at det er nødvendigt med en fælles indsats, når en bestemt borger er i rød, for at undgå indlæggelser eller forringet livskvalitet.

En anden meget positiv effekt af at arbejde med TO+ er, at triagemøderne, hvor vi gennemgår samtlige borgere, i høj grad faciliterer erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Til møderne sidder nyuddannede eller studerende side om side med erfarne medarbejdere, som kan komme med svar og anbefalinger, der er forankret i praksis. Nyansatte sygeplejersker, der har erfaring fra for eksempel hospitalsvæsenet, kan tilegne sig viden, der er specifik for hjemmeplejen. På triagemøderne kan man hjælpe hinanden på tværs af grupper og får oparbejdet en ekstremt værdifuld erfarings- og kompetenceudveksling. Det er det helt unikke ved det.

Tidlig opsporing er ikke kun et økonomisk redskab

I både politiske og faglige kredse er de stor opmærksomhed om betydningen af en tidlig indsats, når unødvendige indlæggelser skal forebygges. Indføringen af TO+ i Allerød kommunes hjemmepleje har også skærpet fokus på strategier for tidlig opsporing hos beslutningstagerne.

Der er slet ingen tvivl om, at der er kommet en større bevidsthed om betydningen af tidlig opsporing, både i hjemmeplejen og politisk. Vi har blandt andet holdt oplæg for politikerne om betydningen af tidlig opsporing – ikke kun som en øvelse i at spare penge, men navnlig for at give vores ældre borgere en bedre livskvalitet. Det er ikke rart for dem at blive indlagt. Vi vil gerne beholde dem i deres eget hjem, hvor de har det bedst.

Et produkt, man kan og har lyst til at bruge

Symmetrics produkter er designet til at matche brugernes behov, gøre deres arbejdsdag nemmere og gerne forbedre deres arbejdsproces. Kan brugerne mærke det, når de står med vores produkt i hånden?

Hensyn til brugernes behov er mere vigtigt end man måske forestiller sig, for vi har nærmest en forventning om, at alt IT gør vores arbejde mere besværligt. Med Symmetric har vi oplevet, at der med det samme bliver taget hånd om ethvert spørgsmål eller problem, vi måtte have. Firmaet har været utrolig lydhør over for vores behov, og derfor har vi et produkt, vi kan og har lyst til at bruge. Implementeringen af TO+ er lykkedes så godt, fordi medarbejderne selv fornemmer, at systemet gør deres arbejdsdag nemmere. Det er ikke et system, der bliver implementeret oppefra. Det er medarbejderne selv, der giver det videre til de næste, der skal lære det. De oplever, at de har fået større indflydelse på deres arbejde. De bliver hørt, og der bliver taget fat med det samme, når de rapporterer problemer hos en borger.

Plejecentermodulet imødeses med stor forventning på vores plejecentre. Det har betydet virkelig meget for personalet, at Symmetric mødte op på plejecentrene for at se deres vante arbejdsgange og høre, hvad deres behov var. Det er netop det, der har været fantastisk i samarbejdet med Symmetric: de har lyttet og er kommet ud i virkeligheden. Det er defor, vi nu står med et produkt, som reelt kan bruges på vores arbejdspladser.