Rapporter om ”Sammenhængende Borgerforløb” er nu tilgængelige

Rapporter om ”Sammenhængende Borgerforløb” er nu tilgængelige

Symmetric har i samarbejde med KL, Danske Regioner, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og KIAtec afsluttet pilotprojektet “Sammenhængende borgerforløb”, som har vist, at det er muligt at sikre bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de...
Nedbringelse af ventetiden i kommunal genoptræning

Nedbringelse af ventetiden i kommunal genoptræning

Arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med nedbringelse af ventetiden for opstartstider til kommunal genoptræning efter sundhedsloven §140  Brøndby Kommune, Træningscenter Brøndby Arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med nedbringelse af ventetiden...