Region Hovedstaden: Nulpunktsevaluering af Effektiv SystemAdgang

Region Hovedstaden: Nulpunktsevaluering af Effektiv SystemAdgang

Nulpunktsevaluering af Effektiv SystemAdgang Effektevaluering af ESA-projektet i Region Hovedstaden G Symmetric consulting forestår den samlede effektevaluering af Region Hovedstadens ESA-projekt. Evalueringen består af en nulpunktsmåling, som sammenholdes med...
Hurtig Adgang: Nulpunkt-, midtvejs- og slut evaluering

Hurtig Adgang: Nulpunkt-, midtvejs- og slut evaluering

Faseinddelt evaluering af Hurtig Adgang Nulpunkt-, midtvejs- og slutevaluering G Nulpunktsevaluering af Hurtig Adgang på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Med henblik på at vurdere effekten af det ABT-fondsstøttede projekt Hurtig Adgang, har Symmetric...
Effektiv SystemAdgang: Effektvurdering og brugeroplevelse

Effektiv SystemAdgang: Effektvurdering og brugeroplevelse

Effektiv SystemAdgang: Effektvurdering og brugeroplevelse ESA pilotprojekt G For at vurdere effekten og brugeroplevelsen af ESA pilotprojekt, undersøgte Symmetric ændringen af tidsforbruget på at tilgå systemerne, og spurgte klinikerne hvad de syntes om de nye...
Region Hovedstaden: Vurdering af Cetrea-teknologien

Region Hovedstaden: Vurdering af Cetrea-teknologien

Region Hovedstaden: Vurdering af Cetrea-teknologien Observationsstudier og interviews på regionens hospitaler G Symmetric har for Region Hovedstaden undersøgt brugen af Cetrea-teknologien, og har udarbejdet en rapport, der kommer med anbefalinger til regionens...