Det fælles medicinkort (FMK)

Det fælles medicinkort (FMK)

Det fælles medicinkort En visionær idé med kompleks implementering G FMK er en visionær idé, som de fleste kan se behovet for. Men som med mange andre store offentlige IT-projekter, er der visse udfordringer, der komplicerer implementeringen. Vi har arbejdet med...
Effektiv SystemAdgang: Visualisering af resultater

Effektiv SystemAdgang: Visualisering af resultater

Effektiv Systemadgang: Visualisering af resultater Formidling af komplekse resultater til en stor gruppe af interessenter G Som supplement til slutevalueringsrapporten af ESA (Effektiv Systemadgang) har Symmetric arbejdet med visualisering af resultaterne, som en...
Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer

Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer

Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer Fokus på at kortlægge implementeringsgraden af ESA G Gentofte Hospital Til Regionens overraskelse (og skuffelse) var brugerantallet få måneder efter implementeringen af ESA på Gentofte Hospital relativt lavt....