TO+ Nursing Home

TO+ Nursing Home

TO+ Nursing Home nyt modul til plejecentre G Behov for løsning til plejecentre Efter at vores TO+ platform blev skudt afsted ud til en række kommuners hjemmeplejer, opstod der et ønske om en lignende platform til brug i plejecentre. Vi har taget opgaven på os og...
Symmetric vinder E-sundhedsbattle

Symmetric vinder E-sundhedsbattle

Symmetric vinder E-sundhedsbattle Deltagelse ved E-sundhedsobservatoriets konference 2016 G Symmetric deltog i oktober 2016 i E-sundhedsobservatoriet v. Aalborg Universitets årlige konference med temaet “brændpunkter i digitaliseringen af sundhedssektoren –...
Kursus i arbejdsgangs-analyse og design

Kursus i arbejdsgangs-analyse og design

Kursus i arbejdsgangsanalyse- og design Optimal anvendelse af Sundhedsplatformen ; Den 11 maj 2016 afholdte Symmetric et kursus i arbejdsgangsanalyse og design for Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni med Jari Friis Jørgensen og Lasse Nykjær som...
Symmetrics TO+ med i lærebog for Sygeplejestuderende

Symmetrics TO+ med i lærebog for Sygeplejestuderende

TO+ i Lærebog for Sygeplejestuderende G Symmetric platform til TidligOpsporing af ældre borgere (TO+) er med i bogen “Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet” udgivet af Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. TO+ anvendes...
Plejecenter, Rehabiliteringsmodul og Telemedicin

Plejecenter, Rehabiliteringsmodul og Telemedicin

G Vi er glade for at kunne annoncere at vi arbejder på at udvikle et modul af TO+ til brug på plejecentre. Plejecentermodulet vil designmæssigt, ligge sig op ad TO+ som det kendes i dag, men vil have en funktionalitet, der er skræddersyet til behovene hos landets...
TO+ version 2.0

TO+ version 2.0

TO+ Opdatering Version 2.0 samt øget fokus på effekt G Tidlig Opsporing Plus er en platform til tidlig opsporing af sygdomstegn for ældre medicinske patienter for hjemmeplejen, på plejecentrene og i hverdagsrehabiliteringsforløb. Det består af en række værktøjer,...