Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler: Implementering af EVA

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler: Implementering af EVA

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler: Implementering af EVA Analyse og tilpasning af de fysiske rammer på Akutmodtagelsen G Hjemtagelsen af lægevagtordningen i Region Hovedstaden har pr. 1 januar 2014 medført organisatoriske og fysiske ændringer for regionens...
Toxaid: Udvikling af nyt IT-system til Giftlinjen

Toxaid: Udvikling af nyt IT-system til Giftlinjen

Bispebjerg Hospital: Udvikling af nyt IT-system til Giftlinjen Registreringssystem med fokus på brugervenlighed G Symmetric har udviklet et nyt IT-system til Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. På Giftlinjen rådgiver læger og sygeplejersker borgere og fagpersonale...
Det fælles medicinkort (FMK)

Det fælles medicinkort (FMK)

Det fælles medicinkort En visionær idé med kompleks implementering G FMK er en visionær idé, som de fleste kan se behovet for. Men som med mange andre store offentlige IT-projekter, er der visse udfordringer, der komplicerer implementeringen. Vi har arbejdet med...
Region Hovedstaden: Implementering af Agenda Management

Region Hovedstaden: Implementering af Agenda Management

Region Hovedstaden: Implementering af Agenda Management Implementering af elektronisk system til produktion og publicering af dagsordener og referater G Projektet “Agenda Management” havde til formål at implementere et elektronisk system til produktion og...
Odense Universitetshospital: Implementering af nye arbejdsgange

Odense Universitetshospital: Implementering af nye arbejdsgange

Odense Universitetshospital: Implementering af nye arbejdsgange Fælles akutmodtagelse i Odense kræver nye arbejdsgange G Symmetric har i forbindelse med opførelsen af en fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital varetaget udvikling og implementering af...