Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer

Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer

Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer Fokus på at kortlægge implementeringsgraden af ESA G Gentofte Hospital Til Regionens overraskelse (og skuffelse) var brugerantallet få måneder efter implementeringen af ESA på Gentofte Hospital relativt lavt....
Hurtig Adgang: Nulpunkt-, midtvejs- og slut evaluering

Hurtig Adgang: Nulpunkt-, midtvejs- og slut evaluering

Faseinddelt evaluering af Hurtig Adgang Nulpunkt-, midtvejs- og slutevaluering G Nulpunktsevaluering af Hurtig Adgang på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Med henblik på at vurdere effekten af det ABT-fondsstøttede projekt Hurtig Adgang, har Symmetric...